GPR Mecenas programu SkarbyDziedzictwa.pl

 
Z przyjemnością informujemy, że firmie GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. nadano tytuł „Mecenas programu SkarbyDziedzictwa.pl” na rok 2024.
Tytuł ten podkreśla  zaangażowanie firmy w wsparcie
rozwoju ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego prowadzone w ramach inicjatywy SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania". Inicjatywa ta prowadzona jest przez Fundację Tradycyjna Zagroda, która poprzez  spotkania, warsztaty, guesty promuje i przypomina o lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym angażując do udziału  dzieci, młodzież oraz dorosłych. Na jednym  ztakich spotkań podczas grywalizacji zrealizowanej w październiku 2023 r. "Niezłomny z Białobok" uzyskaliśmy ten zaszczytny tytuł.
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o