Jakość

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem - pdf

 


 

 

Celem firmy Guma i Plastik Recycling Sp. Z o. o. jest osiągnięcie najwyższej jakości produktów i usług, z jednoczesnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Funkcjonowanie firmy oparte na pewnej misji oraz zintegrowanych systemach zarządzania: ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004, zapewnia jej przede wszystkim wysoka pozycje na rynku polskim i światowym. Odzwierciedla się to w systematycznie zwiększającej się liczbie kontrahentów. Poszerzanie produkcji, zmniejszanie jej kosztów i zwiększanie liczby produkowanych asortymentów powoduje, iż stajemy się konkurentami dla firm światowych.

jakosc

 

Naszym głównym celem jest:

1. Wytwarzanie wyrobów o najwyższej jakości, co realizujemy poprzez:

 • Modernizacje i ulepszanie maszyn - stosujemy maszyny niezawodne, pracujące w zautomatyzowanych systemach;
 • Wybieranie wyłącznie najlepszych surowców i materiałów do produkcji;
 • Współprace ze stałymi i sprawdzonymi dostawcami z calej Polski;
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez szkolenia, głównie z zakresu polityki jakościowej firmy;
 • Wdrażanie do produkcji nowych surowców w celu zwiekszania produkcji i obniżania jej kosztów;
 • Stopniowe wdrażanie nowych technologii, dzięki którym stajemy się liderem na rynku światowym;
 • Obowiązującą strukturę organizacyjną firmy, w której każdy zajmuje swoje miejsce i wykonuje swoje obowiązki;
 • Ulepszanie zaplecza socjalnego firmy oraz relacji z pracownikami w celu zapewnienia im przyjemnej i komfortowej pracy;
 • Stosowanie systemów motywacyjnych dla wszystkich pracowników w celu intensyfikowania ich działań na rzecz bezpieczeństwa i jakości;
 • Zaangażowanie całego personelu w spełnienie wymagań procedur, norm jakościowych, norm bezpieczeństwa i przepisów;
 • Stawianie na jakość i klienta, nie na zysk, który jest wyłacznie potwierdzeniem zadowolenia klienta z naszego produktu.

2. Ochrona środowiska naturalnego. Mamy świadomość wpływu firmy na środowisko, spowodowanego emisja substancji zanieczyszczających, zuźyciem wody i energii. Dlatego w trosce o naszych pracowników i środowisko naturalne, podejmujemy działania ich ochrony poprzez:

 • Utrzymywanie niskiej emisji substancji zanieczyszczających przez rozwijanie technik ochronnych zatrzymujacych zanieczyszczenia;
 • Wykorzystywanie do produkcji materiałów i surowców bedących odpadami gumowymi i z tworzyw sztucznych
 • Efektywne i oszczedne gospodarowanie surowcami oraz energią i wodą;
 • Przestrzeganie przepisw i aktów prawnych dotyczących Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska;
 • Prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami: np. segregowanie odpadów, powtórne ich wykorzystanie lub utylizacje;
 • Zapobieganie nadzwyczajnym zagrozeniom środowiska;
 • Systematyczne dzialania poprawiajace stan ochrony środowiska, zapewnianie środków na inwestycje proekologiczne, doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem i BHP;
 • Łączenie polityki środowiskowej z procesami produkcyjnymi;
 • Podnoszenie świadomosci personelu, poprzez szkolenia i informowanie o podjętych działaniach.
2024  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z.o.o